Altres matèries (2022-2023)

Data
Del 12 al 26 de juny de 2023
Homologació
40 hores
Horari
Curs obert
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN AUDITORIA - Cursos homologats, que no dispensaran de la primera fase de l’examen d’aptitud (part teòrica de l'examen d'accés al ROAC), però donaran accés a presentar-se.

PROGRAMA:

Economia general i economia financera
 • Conceptes bàsics d'economia financera
 • Conceptes bàsics de matemàtica financera aplicada

Economia de l'empresa
 • Principis i objectius de la gestió i organització empresarial
 • Àrees de l'estructura empresarial i la presa de decisions
 • Sistemes de gestió dels recursos humans

Principis fonamentals de la gestió financera de les empreses.
 • Principis fonamentals de la gestió financera de les empreses
 • La inversió empresarial
 • Fonts de finançament de l'empresa

Matemàtiques i estadística
 • Conceptes introductoris
 • Matemàtiques financeres
 • Estadística descriptiva

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditorscensors.com, indicant els cursos en els quals estan interessats i serà per rigorós ordre de recepció.
Col·laboradors firmes Col·legi
350€
Altres
400€