IV Jornada de Investigació en Auditoria

Data
18 de setembre de 2017
Lloc
Sala d'Actes del CCJCC
Horari
de 9:00 a 17:30 hores
L’Associació Espanyola de Professors Universitaris de Comptabilitat va celebrar el passat 18 de setembre la seva IV Jornada sobre Investigació en Auditoria a la seu del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona.

L’objectiu es contribuir al debat d’acadèmics i professionals sobre l’estat i els principals reptes de l’Auditoria. En aquesta ocasió se centrarà de forma especial en la Llei d’Auditoria, els  Nous informes i la formació de l’auditor davant dels canvis que estan succeint al sector. Igualment, la jornada engloba qualsevol temàtica relacionada amb l’auditoria.

La jornada va comptar amb la participació del president de l’ICAC, el Sr. Enrique Rubio; el president de l’ASEPUC, el Sr. Andrés Navarro, i el nostre president, el Sr. Daniel Faura, a més de diversos ponents de l’àmbit de la investigació universitària i de l’àmbit professional que analitzaran les novetats del sector de l’Auditoria.