12a Jornada d'Auditoria del Sector Públic

L’adaptació de la gestió i el control en l’entorn COVID

Data
22 d'abril de 2021
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Homologació
2 hores en Altres matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 9:15 a 14:00 hores
Un any més, el dia 22 d'abril es desenvoluparà la 12a Jornada d'Auditoria del Sector Públic, sota el lema L’adaptació de la gestió i el control en l’entorn COVID, a traves de la plataforma Zoom.

PROGRAMA

9:15h-9:45h         Inauguració                        
 • Jaume Amat, Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya  
 • Miguel Ángel Gimeno, Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
 • Antoni Gómez, President del CCJCC
           
9:45h–10:45h      Els reptes tecnològics de la gestió del sector públic
 
Presentador:  
 • Juan Ramon Tugas, President de la Comissió del Sector Públic del CCJCC
Ponents:  
 • Antonio Minguillón Roy, Auditor Director Gabinet Tècnic de la Sindicatura de la Comunitat Valenciana  
 • Neus Bellavista, Direcció de Qualitat i Seguretat d’IMI Ajuntament Barcelona
 
10:45h–11:00h      Pausa – cafè
 
11:00h–11:45h      L’adaptació dels procediments de control i auditoria
 
Presentador:  
 • Miquel Àngel Catalán, Comissió Auditoria Sector Públic del CCJCC
Ponent:  
 • Javier Requejo, Interventor Superior Administració Local Ajuntament de Tarragona
           
11:45h–12:45h      L’adaptació de la gestió en l’entorn pandèmic  
 
Presentador:  
 • Pere Ruiz, President de la Comissió d’Auditors del Sector Públic de l’ICJCE
Ponents:  
 • Miquel Arrufat, Director de Gestió Economicofinancera de l’Institut Català de la Salut
 • Miguel Benito, Director de Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona  
 
12:45h–14:00h      Els fons europeus de recuperació econòmica i el seu control  
 
Presentador:  
 • Jordi Vicente, Comissió Auditoria Sector Públic del CCJCC
Ponents:            
 • Marina Espinosa de Castro, Coordinadora d'Estratègia Corporativa i Concertació Local de la Diputació de Barcelona
 • M. Concepción Ordiz, Advocada de l’Estat en excedència
 
Idioma impartició Jornada: Castellà