WEBINAR: Llei 11/2018 d’informació no financera i diversitat i la seva aplicació a companyies de més de 250 empleats


Ponents

  • Patricia Reverter

    Directora, Climate Change & Sustainability at KPMG Spain

    Currículum Descarrega PDF (287KB)
Data
26 d'octubre de 2021
Homologació
2 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 12:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
L’estat d’informació no financera (EINF) s’haurà d’elaborar per part de les companyies amb més de 250 empleats sobre la informació de 2021 i presentar juntament amb els comptes anuals formant part de l’informe de gestió durant el primer trimestre de 2022.

En aquesta sessió treballarem com elaborar un EINF, quins són els continguts obligatoris i quins indicadors en matèria social, ambiental i de govern són necessaris per complir amb la Llei sobre informació no financera i diversitat.

 
PUNTS A DESENVOLUPAR:
  • Àmbit d’aplicació
  • Informació a reportar
  • Abast
  • Fiabilitat de la informació
  • Enfocament de verificació independent
 


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
50€
Altres col·lectius
75€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa