WEBINAR: Pla d'igualtat, registre i auditoria salarial


Ponents

Data
26 de novembre de 2020
Homologació
1 hora d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 11:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
El Consell de Ministres ha aprovat els Reials decrets 901/2020 i 902/2020, tots dos de 13 d’octubre, que desenvolupen els plans d’igualtat i el seu registre i la igualtat retributiva entre homes i dones.
 
Així mateix, el Govern ha establert un termini progressiu perquè tota empresa de com a mínim 50 treballadors compti amb un Pla d’Igualtat el març de 2022 com a màxim. Tanmateix, qualsevol empresa ha de portar un registre retributiu de tota la seva plantilla, com a màxim, a abril de 2021. Així mateix, el març de 2021 les empreses de més de 100 treballadors hauran de disposar d’una auditoria retributiva, que formarà part del seu Pla d’Igualtat i, el març de 2022, hauran de disposar-ne les de més de 50 treballadors.
 
La importància de la sessió radica en conèixer quines obligacions tenen les empreses en relació amb l’elaboració del Pla d’Igualtat, què implica específicament en matèria salarial i de bretxa entre remuneració d’homes i dones i quins mecanismes de transparència ha reforçat la nova normativa com és el cas dels registres salarials segats per gènere i les auditories salarials.


Programa sessió:
 
  1. Pla d’igualtat
  2. Registre i auditoria salarial
  3. Cas pràctic
  4. Q & A
 

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom.


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100
Col·legiats, col·laboradors i associats
25€
Altres col·lectius
35€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.