WEBINAR: Píndola informativa – Liquidació d’empreses i aspectes concursals. Actualització temes clau i discussió posterior entre els assistents


Ponents

Data
30 de setembre de 2020
Homologació
1 hores d'Altres Matèries (ICAC, RECC i RAJ)
Horari
de 13:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM

Encara que sempre s’ha donat, actualment les empreses estan molt afectades per la situació econòmica del país, moltes s’han vist o es veuran conduïdes a la liquidació o a la presentació d’un concurs de creditors acabant possiblement en un percentatge molt elevat en liquidació. La ponència pretén exposar des d’un punt de vista pràctic, les diferències entre la liquidació societària i la liquidació concursal, així com analitzar l’eficiència de la liquidació concursal, la venda de la unitat productiva i la posició de creditor privilegiat. Es donaran eines sobre com planificar una liquidació amb èxit.
L’objectiu de l’EdA per a la sessió serà donar el millor suport al col·lectiu i establir un diàleg pràctic amb tots els assistents que pugui ser útil per a la seva tasca diària.
 
PROGRAMA:

Revisió aspectes pràctics
Liquidació societària i liquidació concurs de creditors:
  1. Funció de la liquidació societària i la concursal
  2. Normativa aplicable
  3. Conclusió del concurs i extinció de la societat
  4. Alguns problemes
Eficiència de la liquidació concursal:
  1. Algunes precisions terminològiques (liquidació versus cessament)
  2. La importància del pla de liquidació en el TRLC
Escenari on es pot liquidar:
  1. Fase preconcursal
  2. Amb la sol·licitud de concurs
  3. Fase comú
  4. Fase de liquidació
Especialitats: venda unitat productiva i creditor privilegiat
Diàleg obert assistents

    


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100
Col·legiats, col·laboradors i associats
25€
Altres col·lectius
35€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.