WEBINAR: En l'escenari COVID-19, i ara més amb el teletreball, segur que t’has fet aquesta pregunta: tinc el control de les meves dades personals? Com protegir les teves dades, conèixer els teus drets i els dels teus clients


Ponents

Data
5 de maig de 2020
Homologació
1 hora d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 13:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
La situació actual i el nou marc normatiu de protecció de dades han implicat diversos canvis tècnics, legals i organitzatius en les empreses. Per aquest motiu el Guillermo Martínez, Consultor Sènior Business Security Solutions de PwC, explicarà com entendre el paper de la ciberseguretat en l’àmbit de la privacitat, identificant potencials de risc de protecció de dades i com eliminar-los en el teu dia a dia com a professional.
 
Durant la sessió s’explicarà fàcilment el marc regulador en l’àmbit de privacitat i es desenvoluparan els conceptes bàsics de protecció de dades. La sessió està centrada principalment en la protecció de dades i el compliment normatiu en termes de ciberseguretat. Es detallaran els possibles escenaris de risc que poden tenir les empreses i en concret en les auditories sobre el compliment i la protecció de les dades, tant a nivell normatiu com amb la situació actual de la COVID-19.
 
Addicionalment es farà especial menció en la ciberseguretat durant el flux de vida de la dada amb exemples pràctics i reals:
  • Com s’aconsegueixen les dades personals dels individus i si aquestes (ja siguin d’empleats o de tercers) estan protegides
  • Quins drets tenen els subjectes i com exercir-los
  • Qui tindrà accés a les dades personals i on estan emmagatzemades

Nota: Aquest webinar és gratuït ateses les circumstàncies actuals que estem vivint, recordem que el preu real per a Col·legiats/Col·laboradors/Associats del CCJCC seria de 25€ i de 35€ per a Altres Col·lectius.
 AFORAMENT LIMITAT!


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100

 
Curs gratuït exclusivament per a col·legiats i per a associats i col·laboradors donats d’alta al nostre Col·legi
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.