WEBINAR: Efecte del coronavirus en les relacions laborals: el dia després. Impacte COVID-19 als contractes empresarials. Solucions legals, jurídiques i contractuals


Ponents

Data
18 de maig de 2020
Homologació
1 hora d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 12:00 a 13:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Explicar la situació actual laboral creada com a conseqüència de la pandèmia, els seus antecedents, la seva realitat avui, així com allò que està previst que succeeixi en els pròxims mesos en el mar de les relacions laborals. Per això, cal partir de la declaració de l’estat d’alarma i de les normes bàsiques de caràcter laboral que com a conseqüència d’aquest s’han dictat per fer front a la malaltia tractant, en un primer moment, d’aplanar la corba de contagis a fi de no col·lapsar el sistema sanitari. El mètode elegit ha estat el confinament de la població i la parada de l’activitat productiva. Els instruments principals, els expedients de regulació temporal d’ocupació (suspensions i/o reducció de jornada) ja van ser per causa de força major o per les causes previstes en l’Estatut dels Treballadors: Econòmiques, tècniques, organitzatives i productives. A continuació, es tracta d’exposar com està previst, des de la perspectiva laboral, recuperar l’activitat econòmica i poder superar la crisi econòmica com més aviat millor.

 
1a part de la sessió. Dr. José Luis Salido:
 
 1. Introducció
 2. La legislació d’atac. Problemes inicials
 3. Consolidació del model i ajustos
 4. I ara què?

2a part de la sessió. Daniel Vázquez 
 1. Contractes i pandèmies: el dilema entre complir o revisar
  Múltiples escenaris: complir, revisar, diferir, resoldre, etc.
  Motius per a revisar: l’estat d’alarma i la subsegüent crisi econòmica
  Solucions legals, judicials i contractuals
 2. Assignació legal, judicial i contractual dels riscos empresarials
  1. Assignació legal de riscos:
   1. Mesures legals anti-COVID: regulació i buits legals
   2. Impossibilitat de compliment per força major
   3. Revisió de contracte per clàusula “rebus”
  2. Assignació judicial de riscos:
   1. Canvi de tendència en els tribunals
   2. Primeres resolucions judicials
  3. Assignació contractual de riscos:
   1. Relectura del clausulat vigent del contracte
   2. Claus de la renegociació contractual
 
 
AFORAMENT LIMITAT!


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100


 
 
 
Curs gratuït exclusivament per a col·legiats i per a associats i col·laboradors donats d’alta al nostre Col·legi
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.