WEBINAR: Declaració liquidació impost sobre societats 2020: criteris i revisió


Ponents

  • JOSEP MARIA NOGUERA

    Soci i Director de la firma JMNOGUERA SERVEIS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.L.P.

    Currículum Descarrega PDF (104KB)
Data
16 de juny de 2021
Homologació
2 hores d'Altres Matèries (ICAC i REC)
Horari
de 12:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Afrontem novament el període de declaració/liquidació de l’impost sobre societats de l’exercici 2020, per la qual cosa farem incís en revisar aspectes de la pròpia declaració de l’impost sobre societats, revisar ajustos fiscals principals, així com, entre d’altres, aquells aspectes d’incentius fiscals produïts en exercicis anteriors tinguts i manifestats en la declaració de l’exercici fiscal de 2020.


PROGRAMA:
  1. Revisió dels apartats principals de la declaració de l’impost sobre societats
  2. Principals ajustos fiscals a l’hora de determinar la base imposable
  3. Incentius aplicables d’R+D+i d’exercicis anteriors d’acord a informes motivats i criteris de la DGT
  4. Aplicabilitat de la reserva de capitalització i criteris en la reserva d’anivellació, amb resultat de pèrdues
  5. Criteris de procediment en els casos de rectificació de l’autoliquidació de l’impost sobre societats
 


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
50€
Altres col·lectius
75€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa