WEBINAR: Anàlisi i revisió de Renda 2020 - COVID-19


Ponents

 • JOSEP MARIA NOGUERA

  Soci i Director de la firma JMNOGUERA SERVEIS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.L.P.

  Currículum Descarrega PDF (104KB)
Data
19 de maig de 2021
Homologació
2 hores d'Altres Matèries (ICAC i REC)
Horari
de 12:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
En el decurs del webinar desenvoluparem els criteris de la Renda de l’exercici 2020, entre els quals destacarem:
 1. Novetats de Renda en l’exercici 2020: criteris en la percepció de la prestació del SEPE per part de les persones afectades per ERTO, ajudes i subvencions obtingudes als autònoms per la COVID-19.
 2. Anàlisi de les diferents tipologies de renda: rendiments de treball, rendiments de capital mobiliari, rendiments de capital immobiliari, rendiments d’activitats econòmiques (i canvis específics per la COVID-19) i les imputacions de renda immobiliària.
 3. Revisió dels guanys i pèrdues patrimonials i aplicació dels coeficients d’abatiment, i limitació quantitativa a tenir en compte. Distinció dels guanys i/o pèrdues patrimonials de la base general i de la base de l’estalvi.
 4. Revisió del Model 100, respecte de les novetats introduïdes en l’exercici 2019 i d’aplicació el 2020, en especial al capítol de rendiments de capital immobiliari i d’altra informació complementària a tenir en compte.
 5. Deduccions personals i familiars i tipologies deduccions per família nombrosa i discapacitats.
 6. Criteris a tenir en compte de la Direcció General de Tributs i sentències de tribunals.
 7. Revisió i novetats en les deduccions en la quota de l’IRPF i tarifes impositives d’aplicació.
  


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX

WEBINAR: Anàlisi i revisió de Renda 2020 - Covid-19

Col·legiats, col·laboradors i associats
50€
Altres col·lectius
75€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa