Taller pràctic de justificació i control de subvencions: duo de sessions per mòduls per a auditors i empreses (ed. 2024)


Ponents

  • Alex Vera López

    Responsable Departament Ajuts i Subvencions, Faura-Casas

    Currículum Descarrega PDF (98KB)
Data
12 i 13 de setembre de 2024
Homologació
6 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 13:00 hores
Lloc
Plataforma zoom
PRESENTACIÓ

Dijous 12 Taller pràctic de justificació i control de subvencions: Mòdul de personal

En aquest taller es descriuran els principals elements a tenir en compte a l'hora de valorar l'elegibilitat de les despeses de personal, d'acord amb els diferents criteris que es poden trobar al conjunt d'ajuts i subvencions tant nacionals com europees.

Així mateix, analitzarem els diferents mètodes de càlcul de costos de personal per tal de poder dur a terme justificacions i/o controls, prenent en consideració les variables fonamentals pel que fa a hores productives, i control de dedicacions.

Finalment, es duran a terme casos pràctics per tal de poder completar el taller i veure les diferents casuístiques que s'han anat analitzant.


Divendres 13 Taller pràctic de justificació i control de subvencions: Mòdul d'altres despeses (materials, subcontractacions, equips, despeses indirectes)

En aquest taller estudiarem els principals condicionants per a la justificació i control de les famílies de despeses més habituals a la majoria de convocatòries: materials i fungible, subcontractacions i col·laboracions externes, equips i inventariable, despeses de viatges i manutenció i costos indirectes.

Durant la sessió analitzarem quina normativa específica cal tenir en compte, les evidències principals pel que fa a documentació a aportar durant els procediments de justificació i control i les cauteles a tenir en compte i que acostumen a comportar riscos d'elegibilitat.

D’altra banda, en finalitzar cada tipologia de despesa realitzarem un cas pràctic per tal de poder veure l'aplicació dels conceptes que s'han abordat.

 
Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
120€
Altres col·lectius
180€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies abans de l'inici del curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.