SESSIÓ EN DIRECTE PER MITJÀ DEL MÈTODE DEL CAS: Determinació de la matriu de riscos en temps de COVID, per mitjà d'un cas pràctic


Ponents

Data
12 i 13 de novembre de 2020
Homologació
6 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
Dijous de 15:30 a 19:00 i divendres de 10:00 a 12:30 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
En aquest curs treballaràs a través d’un Business Case (que rebràs prèviament a la sessió per a lectura prèvia) el procés d’identificació i valoració dels riscos d’auditoria. Aquests riscos, d’acord amb les NIA-ES, seran la base per l’execució del treball d’auditoria i conformaran el que coneixem com a “matriu de riscos”. Addicionalment, es revisarà el contingut i documentació d’aquesta matriu de riscos així com el vincle que aquesta ha de tenir amb la resta de documentació de l’auditoria. Durant la sessió també s’identificaran els reptes que la COVID-19 implica en les planificacions de les auditories de l’exercici 2020 i compartirem amb tu consells pràctics per ajudar-te en la gestió d’aquests aspectes.
 
Tractarem també del necessari vincle que ha d’existir entre la matriu de riscos amb els requeriments de documentació de la NIA-ES 701 respecte als aspectes més rellevants de l’auditoria (no EIP) i les qüestions clau de l’auditoria (EIP) a considerar, si escau, en l’informe d’auditoria així com la importància de garantir la coherència i traçabilitat dels papers de treball d’auditoria des de la planificació fins a la redacció de l’informe final d’auditoria.
 
Novetat que incorporem en aquesta formació: desenvolupem la sessió a través del mètode del cas treballant-t’ho amb una empresa fictícia.
 
Veure major detall del curs en el programa penjat a l'annex de la dreta.


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX

 
Col·legiats i col·laboradors
150€
Altres col·lectius
200€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa