SESSIÓ EN DIRECTE (NIA-ES-SP): Sèrie 17XX Conclusions i informe d'auditoria


Ponents

  • Miguel Ángel Catalán

    Auren Auditores SP, SLP

Data
25 de maig de 2021
Horari
de 12:30 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
PROGRAMA:
 
  • Formació de l’opinió i emissió de l’informe d’auditoria sobre els estats financers
  • Comunicació de qüestions clau d’auditoria a l’informe d’auditoria emeses per un auditor públic
  • Opinió modificada en l’informe d’auditoria emès per un auditor públic
  • Paràgrafs d’èmfasi sobre altres qüestions de l’informe d’auditoria emeses per un auditor públic
  • Informació comparativa: dades de períodes i estats anteriors comptes anuals comparatius
  • Responsabilitat de l’auditor en relació amb altres informacionsLa sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
35€
Altres col·lectius
55€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa