SESSIÓ EN DIRECTE (NIA-ES-SP): Sèrie 12XX: Responsabilitats de l’auditor i principis generals


Ponents

Data
13 de maig de 2021
Horari
de 12:30 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
PROGRAMA:
  • Objectius globals de l’auditor públic i la realització de l’auditoria d’estàndards internacionals d’auditoria adaptats per a la seva aplicació al sector públic espanyol
  • Condicions del document d’inici de l’auditoria
  • Control de qualitat de l’auditoria d’estats financers
  • Documentació d’auditoria
  • Responsabilitats de l’auditor en l’auditoria de comptes anuals en relació amb el frau
  • Consideració de les disposicions legals i normatives en l’auditoria de comptes anuals
  • Comunicació amb els responsables del govern de l’entitat
  • Comunicar deficiències en el control intern als responsables de govern i la gestió de l’entitatLa sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
35€
Altres col·lectius
55€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa