SESSIÓ EN DIRECTE: Vessant pràctica en auditoria i riscos específics per al sector hoteler


Ponents

Data
26 i 28 de maig de 2021
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 12:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Amb unes xifres entorn 12% del PIB i del 13% de la generació total de treball, la indústria turística a Espanya constitueix un dels seus principals sectors d’activitat i generació de riquesa.
En aquest curs pretendrem identificar i valorar els riscos d’auditoria a empreses que desenvolupen aquesta activitat tan estratègica per a l’economia del país, centrant-nos bàsicament en el sector hoteler.
Partint d’una introducció al sector amb l’objectiu de conèixer millor la seva idiosincràsia, organització i funcionament intentarem identificar, des d’una perspectiva el més pràctica possible, quins són els seus riscos d’auditoria i de quina forma podem mitigar-los.
Paral·lelament, la irrupció de la pandèmia per COVID-19 ha suposat un fort revés per a la indústria turística i hotelera en particular, impactant bruscament sobre la demanda, els ingressos i la taxa d’ocupació del sector. Intentarem també analitzar de quina forma ens afecta a l’auditoria d’aquest perfil d’empreses i quines consideracions haurem de tenir en compte a l’hora d’emetre informes d’auditoria.
 

PROGRAMA
 1. Introducció
  1. Orígens del sector hoteler
  2. L’hotel com a empresa de serveis
  3. Tipologia d’hotels
  4. Models de negoci
  5. Organització interna
  6. Evolució del sector a Espanya i a nivell internacional
 2. Riscos específics d’auditoria del sector i proves d’auditoria
  1. Immobilitzat
   1. Valoració, inversions i reparacions
   2. Deteriorament i pèrdua de valor dels actius associats a la activitat hotelera
  2. Relació entre la propietat del negoci i l'empresa explotadora
  3. Concentració d'ingressos a empreses touroperadores, agències de viatges, etc.
  4. Sistemes d'informació
  5. El capital humà
  6. Estructura de capitalització i finançament del negoci
  7. Fiscalitat
   1. Reserva per a inversions a Canàries (RIC)
  8. COVID-19
   1. Impacte en xifres
   2. Riscos de futur al sector
   3. Riscos d'auditoria i com mitigar-los
 3. Exemples d'informes d'auditoria i aspectes més rellevants d'auditoria


 
 
La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa