SESSIÓ EN DIRECTE: Transparència retributiva - Com abordar el repte


Ponents

Data
26 de març de 2021
Homologació
2 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 12:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
L’RD 902/2020 estableix una sèrie d’obligacions i dates d’entrada en vigència, però les guies tècniques que el desenvolupen sembla que no arribaran a temps. Malgrat la poca precisió amb la qual es descriuen els requeriments normatius, l’empresa tindrà l’obligació de posar-se mans a l’obra amb l’assumpte de la igualtat retributiva. Per això i davant aquest context, veurem d’una forma pràctica quines són les claus per abordar el repte de la transparència retributiva des d’un enfocament global, entenent en primer lloc com portar a terme una valoració de llocs, per analitzar després les diferents alternatives a l’hora de realitzar els registres retributius i les auditories retributives. El curs pretendrà introduir les nocions i conceptes bàsics de l’entorn de la compensació per tenir les eines que permetran desenvolupar aquesta tasca amb una major perspectiva tècnica.

 
 


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
50€
Altres col·lectius
75€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa