SESSIÓ EN DIRECTE: Tancament fiscal i comptable 2020 en temps de COVID-19


Ponents

 • JOSEP MARIA NOGUERA

  Soci i Director de la firma JMNOGUERA SERVEIS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.L.P.

  Currículum Descarrega PDF (104KB)
Data
21 i 22 de desembre de 2020
Homologació
2 hores d'Altres Matèries i 2 hores de Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 12:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
És un any inèdit a causa de la crisi sanitària que estem vivint i que afecta al progrés econòmic, al desenvolupament empresarial i professional, també en l’adaptació laboral dels treballadors al teletreball, l’aplicació dels ERTO, els canvis organitzatius, l’acceleració tecnològica en els models de negoci, els canvis socials... i en un estat d’alarma que torna a estar present aquest final d’any 2020 i que determina una nova adaptació als nostres hàbits personals i del nostre entorn social i empresarial.
 
Temps de complexitat que incideix en els tancaments societaris de 2020, i per la qual cosa cal analitzar aquelles prevencions i previsions COVID-19 en l’àmbit tributari, societari i comptable, juntament amb els criteris interpretatius de l’Administració tributària d’obligada revisió, així com altres qüestions a considerar en les pimes i grups societaris.
 
Novetats i actualització en els canvis de renda en els contractes d’arrendament i la seva incidència en l’IVA i meritació comptable, orientació en les retribucions en espècie (consideració del teletreball), deterioraments, precisions en els pagaments a compte IS, entre d’altres;  previsions de canvis pressupostaris a partir de 2021, així com l’avaluació de contingències i aquelles incerteses que es posin de manifest en els comptes anuals de 2020.
 
 
 
SUMARI TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE 2020 EN TEMPS DE COVID-19:
 
 • Prevencions i previsions COVID-19 i criteris interpretatius. Previsions pressupostàries 2021
 • Resolucions rellevants de l’ICAC i de la DGT en l’impost sobre societats
 • Criteris i actuacions de gestió i inspecció tributària: rellevància de la comptabilitat i proves documentals
 • Despeses i deterioraments no deduïbles fiscalment en elements patrimonials
 • Criteris en BIN Negatives i la seva comprovació (10 anys). Dret d’opció en la compensació
 • Aplicabilitat d’incentius fiscals en 2020 i de les inversions i despeses en R+D+i de períodes impositius anteriors
 • Avaluació de règims fiscals especials i criteris d’aplicació: règim d’arrendaments de béns immobles, règim de neutralitat fiscal, patent box i règim d’exempcions article 21
 • Reserva de capitalització i reserva d’anivellament per a pimes. Criteris en els límits d’aplicació en base imposable i canvi de criteri DGT en l’augment de fons propis
 • Tipus impositiu aplicable en empreses de nova creació i cauteles a tenir en compte
 • Criteris de grup mercantil en les empreses de reduïda dimensió i incentius fiscals
 • Suspensió i prescripció de procediments tributaris: rellevància temporal segons criteris COVID-19
 
La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100

PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa