SESSIÓ EN DIRECTE: Què és el que s’ha canviat del Pla general comptable?


Ponents

Data
12 de març de 2021
Homologació
2 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 11:30 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Amb la publicació en el BOE el 30 de gener de 2021 del Reial decret 1/2021, de 12 de gener, es modifica el Pla general comptable, en especial pel que fa a la redacció del concepte de valor raonable que hi ha en el marc conceptual, les normes de registre i valoració d’instruments financers i d’ingressos, així com la informació que caldrà incloure en la memòria sobre aquests.
Al nostre parer aquesta és una reforma important, per això, us proposem explicar-vos els principals eixos dels canvis introduïts per aquesta reforma.

 
Índex:
  • Què cal entendre per valor raonable i com estableix la normativa el seu càlcul.
  • Quines categories d’instruments financers estableix la nova norma de registre i valoració d’instruments financers i com s’ha de fer la transició de les antigues categories a les actuals.
  • Quina és la nova filosofia que hi ha darrera el registre dels ingressos i quin és aquest procés de 5 etapes que s’ha de seguir per registrar-los.
  • Com planteja la Resolució la transició de l’antic model d’ingressos al nou.
  • Quins són els principals canvis en relació amb el contingut dels comptes anuals.
  

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
50€
Altres col·lectius
75€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa