SESSIÓ EN DIRECTE: Operacions entre empreses del grup


Ponents

Data
7 de juliol de 2021
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 13:30 hores
Lloc
PLATAFORMA CAMPUS AUDITORES ICJCE
Les operacions entre empreses del grup, en les quals els elements objecte de la transacció són un negoci, sempre comporten una dificultat associada pel tractament comptable que s’aplica als casos particulars com a aportacions no dineràries, operacions de fusió i escissió, operacions de reducció de capital, repartiment de dividend i dissolució de societats.

La Norma de registre de valoració (NRV) 21 Operacions entre empreses del grup consta de dos apartats, l’abast i la regla general, així com un apartat amb normes particulars. Per tant, és rellevant identificar l’abast d’aquestes transaccions en els apartats de les NRV. En aquest curs abordarem l’apartat 2 Normes particulars, de l’esmentada NRV, per centrar-nos en el tractament comptable de les diferents transaccions, com a aportacions, fusions i escissions, des d’un punt de vista pràctic.


PROGRAMA
 • Empreses del grup, definició i abast segons NECA 13
 • Consultes recents de l’ICAC sobre control i grup
 • Operacions entre empreses del grup que no són venda de negocis
 • Exemples
 • Operacions del grup amb negocis, normes particulars de l’NRV 21
 • Venda de negocis, excepció a les normes particulars
 • Tipus d’operacions incloses en l’NRV 21
 • Aportacions no dineràries
 • Operacions de fusió
 • Operacions d’escissió
 • Repartiment de negocis com a dividends
 • Alguns problemes comptables d’operacions de fusió i escissió en els treballs d’auditoria
 

 

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma Campus Auditores ICJCE


Qualsevol dubte sobre el funcionament de la plataforma, contacteu amb la "Escuela de Auditoría" de l'ICJCE.
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
140€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa