SESSIÓ EN DIRECTE: Nou Reglament de la Llei d’auditoria de comptes

Data
9 de març de 2021
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 13:30 hores
Lloc
PLATAFORMA GO TO WEBINAR
Amb la publicació del Reglament que desenvolupa la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes (LAC), s’introdueixen modificacions no només necessàries, si no també importants per a la correcta interpretació de la Llei.

Per explicar les modificacions més rellevants aquesta sessió formativa s’ha estructurat en quatre grans blocs:
  • Data d’entrada en vigència: En aquest bloc es resumiran les precisions i excepcions a la data d’entrada en vigència realitzades per les diferents disposicions tant del Reial decret com del propi Reglament i les implicacions que això té a l’efecte d’una adequada aplicació del Reglament.
  • Aspectes generals: En aquest bloc s’explicaran els desenvolupaments reglamentaris de la LAC, diferents als que corresponen a independència i o a organització interna i del treball, amb especial èmfasi en les modificacions rellevants com són les auditories de grups, precisions en relació amb les obligacions de comunicació a l’ICAC, canvis en les categories del ROAC, o en la formació continuada, matisacions incloses en el règim d’infraccions i sancions, etc.
  • Independència: L’apartat d’independència de la LAC és sens dubte el que més requeria d’un desenvolupament reglamentari, per això en aquest bloc s’explicaran les interpretacions introduïdes tant en el principi general i l’aplicació de mesures d’ajut quan s’identifiquen amenaça com el desenvolupament de com s’hauran d’entendre determinades incompatibilitats o determinades extensions i aspectes concrets relacionats amb les auditories de les EIP.
  • Organització interna i del treball: La publicació de la LAC ha suposat la incorporació a la nostra normativa del concepte d’Organització interna, així com l’elevació de rang normatiu del contingut mínim del sistema de control de qualitat, incorporen nous requeriments que en aquest bloc s’explicarà com han estat desenvolupats en el Reglament.

Addicionalment i donada l’especial complexitat del bloc d’independència, amb posterioritat a aquesta formació, oferirem una formació específica al respecte.
 
PROGRAMA:
 
  • Data d’entrada en vigència
  • Aspectes generals
  • Independència
  • Organització interna i de treball


Ponents: Departament TècnicLes places són limitades.

 

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma go to webinar


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa