SESSIÓ EN DIRECTE: Modificacions al PGC en matèria d’instruments financers. Una visió pràctica


Ponents

Data
7 de maig de 2021
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Les recents modificacions al Pla general de comptabilitat (PGC) tenen com a finalitat principal adaptar la Norma de registre i valoració (NRV) 9 referent a instruments financers, així com l’NRV 14 d’ingressos per vendes i prestació de serveis, a les Normes internacionals d’informació financera (NIIF) 9 i 15, respectivament. També hi ha novetats en matèria d’existències per als intermediaris que comercialitzen matèries primes cotitzades, fet que tindrà importants implicacions per aquells intermediaris que apliquen les normes de comptabilitat de cobertures sota NRV 9.
 
El present curs està dirigit a tractar, a través d’una visió pràctica, els canvis en matèria d’instruments financers al PGC, abordant també les principals diferències entre l’NRV 9 i la NIIF 9. Durant el curs es tindran en compte les operacions amb instruments financers més comuns en la pràctica de petites i mitjanes empreses.
 
L'objectiu del curs és que els assistents:
  • Coneguin tots els detalls relacionats amb les novetats en matèria de classificació i valoració d’actius i passius financers: noves categories, test del model de negoci, test dels fluxos de caixa (SPPI), registre inicial, registre posterior, diferències de canvi, derivats implícits, etc.
  • Coneguin les novetats en l'anàlisi de reestructuracions de deute relacionades amb l’anàlisi qualitativa. Donat l’augment de les operacions de reestructuració de deute en el context actual, també s’abordarà mitjançant exemples pràctics l’anàlisi complerta que requereix l’NRV 9 per decidir el tractament comptable aplicable a les reestructuracions de deute: el test del 10%, l'anàlisi qualitativa, així com el tractament comptable a aplicar en funció del resultat de les anàlisis anteriors.
  • Coneguin les principals novetats en matèria de cobertures comptables: nous requisits d’eficàcia, instruments de cobertura, elements coberts, tractament del cost de les cobertures (punts forward en assegurances de canvi, valor temporal en opcions, etc.), entre d’altres. A més, durant la sessió es projectarà un exemple de documentació inicial de cobertura, adaptat a les novetats anteriors. També s’abordaran les cobertures comptables més comuns en la pràctica, així com les novetats en matèria d’existències per als intermediaris que comercialitzen matèries primes cotitzades.
El contingut teòric es complementarà amb exemples pràctics en Excel, enfocat a ajudar als assistents a consolidar els coneixements teòrics rebuts.


Programa:
  1. Classificació i valoració d’instruments financers 
  2. Reestructuracions de deute 
  3. Cobertures comptables 
 
  

  

  

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa