SESSIÓ EN DIRECTE: Les auditories del 2020. Els riscos que trobarem i aspectes pràctics de com afrontar-lo


Ponents

Data
14 i 16 de setembre de 2020
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 12:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Un cop tancades les auditories corresponents a l’exercici 2019, ens trobem davant del gran repte d’afrontar les auditories de l’any en curs.
 
La sessió té un enfocament pràctic i s’analitzaran aquells assumptes que ens podrem trobar en les auditories corresponents a l’exercici 2020, als efectes de com planificar-les, com detectar els riscos i com enfocar les proves per tal de donar les respostes adients, en un ambient on els errors intencionats, i no intencionats, poden augmentar amb l’objectiu de veure’s obligades certes empreses a “millorar” els seus estats financers davant de les pressions d’agents externs o interns, mitjançant el càlcul d’estimacions comptables poc solvents, moviments sospitosos en el tall d’operacions, assentaments comptables poc acadèmics...
 
Així, a més de d’analitzar l’efecte que tindrà en el nostre punt de partida (determinació àrees amb riscos d’incorrecció material, estimació de la materialitat...), també s’analitzaran (amb exemples pràctics) aquelles àrees que poden ser susceptibles de risc més elevat com la d’existències, saldos amb clients i amb creditors, passius bancaris, passius amb organismes públics, passius amb el personal, transaccions entre parts vinculades..., i com no, els “fets posteriors” que per a les auditories de l’any en curs molts dels fets que per a l’any 2019 eren de tipus II, passaran a ser de tipus I, doncs el fet causant, que pot ser el tema de la pandèmia, malauradament ja és prou conegut, així com els efectes que està generant en moltes empreses. Això pot implicar ajustos als estats financers, de manera que les proves de fets posteriors hauran d’anar una mica més enllà del normal, doncs el risc serà més elevat. En el fons, les nostres respostes hauran de generar unes evidències superiors al que és normal en situacions de menys risc.


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa