SESSIÓ EN DIRECTE: La funció interventora en el marc de l'RD 424/2017


Ponents

  • Ernest Ruiz

    Viceinterventor General de la Diputació de Girona

Data
9 i 11 de novembre de 2020
Horari
de 15:30 a 18:30 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Claus del model de control intern de les entitats locals. La funció interventora i el control financer. Diferències i àmbit d'aplicació. El control financer.
 
L'exercici pràctic de la funció interventora. Fases i contingut. La fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics. La fiscalització d'expedients de personal, contractació i subvencions. La intervenció formal de l'ordenació de pagaments i l'ordenació material del pagament. El règim de control simplificat.
 
Intervenció de la comprovació material de la inversió. Procediments especials: objeccions, procediment de resolució de discrepàncies i l'omissió de la funció interventora. Dació de comptes al ple dels resultats de la funció interventora. L'informe-resum i el pla d'acció.
 
Actuacions de control permanent: planificables i no planificables. La planificació del control financer.


Objectius
  • Actualitzar els coneixements del marc normatiu del control intern local
  • Revisar les característiques generals del control intern a realitzar en les entitats locals
  • Analitzar l'aplicació pràctica de la funció interventora i el control permanent.
 


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Preu
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa