SESSIÓ EN DIRECTE: Frau: prevenció, detecció i resposta


Ponents

Data
15 i 16 d'abril de 2021
Homologació
4 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 12:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Sessió 1 / 15 d’abril:
 
 • Introducció – Conceptes bàsics
  • Definició de frau i conductes irregulars
  • Factores que expliquen el frau en les organitzacions
  • White collar crime i perfil del defraudador
  • Principals tipologies i esquemes de frau
 • Fraud Risk Management 
  • Definició i principals objectius: prevenció, detecció i resposta
  • Responsabilitats i governança
  • Metodologia de la gestió de risc de frau
 • Normativa i estàndards de referència – rol de l’auditor extern
  • Rol de l’auditor extern i normativa de referència respecte al frau
  • Fraud Risk Assessment
 
 
Sessió 2 / 16 d’abril:
 
 • Detecció del frau
  • Estratègies proactives de detecció
  • Mètodes i procediments. Instruments d’anàlisi
 • Respostes – Investigació interna
  • Plantejament de cas pràctic
  • La planificació de la investigació
  • Corporate intelligence
  • Forensic Accounting
  • Entrevistes
  • L’evidència digital: metodologia eDiscovery
  • L’informe d’investigació
  • Discussió de cas pràctic
 
  

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa