SESSIÓ EN DIRECTE: Fiscalitat de l’empresa familiar: aspectes controvertits en IP i ISD (Catalunya)


Ponents

Data
25 de març de 2021
Homologació
3 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
d'11:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
En aquesta sessió s’analitzarà el règim fiscal aplicable a Catalunya ajustable a la titularitat de participació de societats mercantils que desenvolupen activitats econòmiques en el marc de l’empresa familiar amb incidència en l’impost sobre patrimoni i l’impost sobre successions i donacions, així com les seves connexions amb l’import sobre societats i impost sobre la renda de les persones físiques. Es farà una especial menció i repàs dels requisits exigits per les normes d’aplicació que resulten en l’actualitat més controvertits davant una eventual comprovació de l’Administració tributària com ara: funcions de direcció efectiva, activitat d’arrendament d’immobles, cartera de control, accés i abast del benefici fiscal, patrimonialitat sobrevinguda, cessió de capitals a tercers, cessament funcions de direcció, regla de manteniment, etc.La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT

Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
 
Col·legiats i col·laboradors
75€
Altres col·lectius
112€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa