SESSIÓ EN DIRECTE: El sector públic local: marc legal, tipologia, funcionament i règim jurídic


Ponents

Data
26 d'octubre de 2020
Horari
de 15:30 a 18:30 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
En aquesta sessió, bàsicament teòrica, però en la qual s’intentarà donar un enfocament pràctic, el que es pretén és conèixer el marc legal i tipologia del sector públic local. O sigui: quins ens locals hi ha.
 
Concretat aquest aspecte, s’analitza l’organització bàsica i complementària dels municipis: quins òrgans de govern tenen, quines competències tenen i quins altres òrgans no decisoris poden tenir.
 
Per acabar, ens referirem als drets i deures dels regidors, amb especial incidència en els econòmics.


PROGRAMA:
 
 1. Introducció al marc legal i tipologia al sector públic local
 2. L’organització bàsica dels ens locals
  1. Organització bàsica i organització complementària
  2. Constitució de l’organització municipal
  3. El ple
  4. L'Alcalde
  5. Els Tinents d’Alcalde
  6. La Junta de Govern Local
  7. Comissió Especial de Comptes
  8. Comissions informatives
  9. Grups Municipals
  10. Municipis regulats al títol X LRBRL (municipis de gran població).
 3. Organització complementària
  1. Òrgans territorials de gestió desconcentrada
  2. Consells sectorials
  3. Regidors delegats
  4. Síndic Municipal de greuges.
  5. Representant de l’Alcalde
  6. Altres òrgans
 4. Els drets i deures polítics i econòmics dels càrrecs electes
  1. Introducció
  2. Drets
  3. Deures
 

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Preu
75€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa