SESSIÓ EN DIRECTE: El control intern en l’auditoria dels estats financers. Una visió pràctica


Ponents

 • Camino Gutiérrez Vélez

  Sènior Mànager Auditoria, membre ROAC i ponent de cursos comptables

Data
14 de juny de 2021
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 13:30 hores
Lloc
PLATAFORMA CAMPUS AUDITORES ICJCE
El control intern d’una entitat és un element clau per aconseguir l’objectiu de fiabilitat de la informació financera.

La NIA-ES 315 estableix que l’auditor identificarà i valorarà els riscos d’incorrecció material en els estats financers i en les afirmacions sobre tipus de transaccions, saldos comptables i informació a revelar. Per a això l’auditor obtindrà un coneixement de l’entitat i del seu entorn, incloent el seu control intern.
 
En aquesta acció formativa es realitzarà un repàs, des d’una òptica pràctica als principals aspectes del control intern en l’àmbit de l’auditoria dels estats financers, centrats en els riscos d’incorrecció material en les afirmacions que afecten a les classes de transaccions.
 
Per il·lustrar l’exposició es plantejarà un supòsit pràctic relatiu a un procés de negoci, tenint com a objectius la identificació dels controls associats a les transaccions, l’associació dels controls identificats a les diferents afirmacions i el disseny de les proves de compliment sobre els controls.
 
 
PROGRAMA 
 1. Consideracions prèvies
 2. Avaluació de l’entorn de control
 3. El control intern en el marc de l’auditoria dels estats financers
 4. Comptes significatius
 5. Classes de transaccions
 6. Afirmacions
 7. Enteniment de les classes de transaccions significatives
 8. Estratègia d’auditoria basada en controls
 9. Proves sobre controls
 10. Efectes en les proves substantives sobre saldos
 11. Casos pràctics sobre un procés de negoci
 La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma Campus Auditores ICJCE


Qualsevol dubte sobre el funcionament de la plataforma, contacteu amb la "Escuela de Auditoría" de l'ICJCE.
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
140€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa