SESSIÓ EN DIRECTE: Curs pràctic en consolidació comptable i fiscal. Nivell bàsic


Ponents

Data
19, 21, 26 i 28 d'abril de 2021
Homologació
6 hores d'Auditoria i Comptabilitat i 6 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 18:30 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Part Comptable, dies 19 i 21 d'abril amb horari de 15:30 a 18:30 hores (virtual)

Un gran número de companyies formen part d’un grup de societats. Això fa que l’enteniment del procés de consolidació d’estats financers sigui una àrea molt rellevant tant per a les companyies com per als auditors que han de donar una opinió sobre la imatge fidel dels estats financers consolidats. Aquest curs pretén repassar, des d’una visió pràctica, els principals aspectes del procés de consolidació així com les diferents problemàtiques que es poden plantejar en aquest procés: modificacions en els percentatges de participació en empreses consolidades, mètode de la participació, combinacions de negoci, minoritaris, transaccions entre empreses del grup, efecte fiscal, ajustos de consolidació, etc. Una bona oportunitat per posar en comú problemàtiques i dubtes que us hagin sortit i que mai no us heu atrevit a preguntar, o bé per iniciar-vos en aquest àmbit.
 
Punts de la sessió:
 • Repàs general normativa i procés de consolidació
 • Combinacions de negoci
 • Casos pràctics
  
 
Part Fiscal, dies 26 i 28 d'abril amb horari de 15:30 a 18:30 hores (virtual)

L'objectiu del curs és ampliar la formació de totes aquelles persones que ja tinguin coneixements de l'impost sobre societats, al règim especial de grup de societats, i fer-ho amb una visió molt pràctica.

 
Punts de la sessió:
 1. Règim de consolidació fiscal: una visió general
 2. El perímetre de consolidació
  1. Entitat dominant - entitat representant
  2. Entitats dependents
  3. Entitats que no poden formar part del grup de consolidació fiscal
  4. Aspectes a tenir en compte en les situacions de desequilibri patrimonial
 3. Aplicació del règim fiscal especial
  1. Adopció d’acords. Models
  2. Comunicació a la Administració tributària. Models
  3. Obligacions d’informació
  4. Incorrecta configuració del grup de consolidació. Possibles solucions
 4. Alteracions en la composició del grup:
  1. Incorporacions
  2. Exclusions
 5. Desaparició del grup de consolidació fiscal
  1. Causes que motiven la desaparició del grup
  2. Aspectes temporals
  3. Aspectes formals
 6. Funcionament del règim de consolidació fiscal
  1. Eliminacions
  2. Incorporacions
  3. Reserva de capitalització
  4. Bases imposables negatives
  5. Deduccions
 7. Cas pràctic
 8. Conclusions: ens convé consolidar? Avantatges/inconvenients
 
 
La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
240€
Altres col·lectius
360€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa