SESSIÓ EN DIRECTE: Curs pràctic d’auditoria sota NIA-ES


Ponents

Data
13 i 15 de setembre de 2021
Homologació
6 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 18:30 hores
Lloc
PLATAFORMA CAMPUS AUDITORES ICJCE
Ara que ja fa uns quants anys que auditem sota NIA-ES, creiem que és un bon moment per revisar conceptes, en especial de les NIA-ES 315 i 330, sota un enfocament pràctic.
 
Utilitzant com a base el cas Bella, S.A. —societat dedicada al sector de la fabricació i venda de roba i complements de moda—, en aquest curs es desenvoluparan els diferents requeriments relatius a la identificació i valoració de riscos d'incorrecció material en els estats financers així com els aspectes a considerar per donar-hi una resposta adequada.
 
El curs està pensat per fomentar la participació i el debat dels assistents i, en aquest sentit,  les propostes de solució que s’han plantejat han de servir perquè tots els assistents puguin reflexionar sobre com ho tenen instrumentat en els seus despatxos i debatre sobre les diferents alternatives.
 
 
Programa
 
Presentació de Bella, S.A.  
 • Informació general
 • Estats financers i altra informació rellevant
 • Aspectes generals de sector
 
Auditoria de Bella, S.A.  
 • Estratègia global d'auditoria
 • Paràmetres a considerar en calcular la importància relativa
 • Aspectes rellevants del coneixement de l'entitat i el seu entorn
 • Revisió analítica preliminar
 • Anàlisi del control intern
 • Avaluació dels factors de risc de frau
 • Identificació de saldos, transaccions i informació a revelar de caràcter material
 • La matriu de riscos
 
Respostes de l'auditor als riscos valorats identificats en les àrees de vendes i comptes a cobrar
 • Consideracions sobre la resposta als riscos significatius
 • Validació de l’eficàcia operativa dels controls
 • Confirmacions de tercers i aspectes a considerar en aplicar tècniques de mostreig
 • La revisió analítica com a proves substantives 
 • Validació de les estimacions
 

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma Campus Auditores ICJCE


Qualsevol dubte sobre el funcionament de la plataforma, contacteu amb la "Escuela de Auditoría" de l'ICJCE.
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
150€
Altres col·lectius
225€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa