SESSIÓ EN DIRECTE: Curs consolidació avançada


Ponents

Data
8 i 9 de setembre de 2021
Homologació
8 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 13:30 hores
Lloc
PLATAFORMA CAMPUS AUDITORES ICJCE
Aquesta sessió de formació està basada en un cas pràctic en el qual s’analitza el procés de consolidació d’un grup de societats per a dos exercicis consecutius a partir dels seus estats financers individuals i de la informació rellevant sobre les operacions realitzades entre elles. Addicionalment, al curs es comentaran els procediments d’auditoria que s’haurien de seguir per al desenvolupament del treball com a auditor principal.
 
 

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma Campus Auditores ICJCE


Qualsevol dubte sobre el funcionament de la plataforma, contacteu amb la "Escuela de Auditoría" de l'ICJCE.
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
200€
Altres col·lectius
280€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa