SESSIÓ EN DIRECTE: Conclusions de les tasques de supervisió a auditors No EIP


Ponents

  • PILAR GARCÍA AGÜERO

    Responsable de Qualitat en el Departament Tècnic i de Qualitat de l'ICJCE

    Currículum Descarrega PDF (234KB)
Data
2 de desembre de 2020
Homologació
2 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 11:30 hores
Lloc
PLATAFORMA GO TO TRAINING
El mes de novembre de 2019 l’ICAC i les corporacions professionals representatives d’auditors van subscriure 4 contractes per mitjà dels quals les corporacions assistirien a l’ICAC en la realització de tasques instrumentals de supervisió a auditors i societats d’auditoria que no auditin entitats d’interès públic (no EIP). En concret, els contractes van consistir en revisió de l’informe de transparència, dels requeriments de formació mínima dels auditors de comptes, de la qualitat dels treballs d’auditoria en els quals l’ICAC hagués detectat insuficientment o inadequadament dedicació de mitjans o temps i descripció i avaluació de les polítiques i procediments de qualitat interna de l’auditor o societat d’auditoria.
Els contractes s’han executat durant l’any 2020 i en aquesta sessió s’explica el desenvolupament de les tasques instrumentals realitzades pels revisors de la nostra corporació i es compilen les principals incidències detectades sota la supervisió de l’ICAC. L’objectiu d’aquesta sessió és compartir amb els nostres membres aquesta informació perquè coneguin els aspectes que poden millorar i, si s’escau, adoptin les mesures oportunes, mitjançant la realització de canvis en la seva metodologia de treball i en les seves polítiques i procediments interns.
Aquesta formació està destinada principalment a auditors individuals i petites i mitjanes firmes d’auditoria que no auditen EIP, i que els seus principals clients són pimes i que compten amb estructures organitzatives no complexes per realitzar l’activitat d’auditoria de comptes, i els permet  tenir procediments menys exhaustius i més simplificats, i no els eximeix del compliment dels requeriments normatius recollits en l’article 2 de la LAC.


PROGRAMA
 
  • Activitat instrumental de les corporacions professionals
  • Característiques dels contractes 2018 i 2019
  • Principals conclusions de cadascun dels 4 contractes subscrits ICJCE-ICAC
 

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma go to training


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
50€
Altres col·lectius
70€

Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa