SESSIÓ EN DIRECTE: Comptabilització operacions societàries entre tercers (NRV 19) i entre empreses del Grup (NRV 21)


Ponents

Data
8 i 10 de juny de 2020
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 12:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
L’objectiu de l'acció formaiva és repassar, aportant exemples concrets, el mètode de comptabilització de les operacions de presa de control de societats (combinacions de negoci - NRV 19 del Pla general comptable) així com les regles que apliquen a les operacions que es realitzen entre societats del Grup (NRV 21 del Pla general comptable). En relació amb la presa de control de societats, es profunditzarà sobre el concepte de “Purchase Price Allocation” (PPA), i la forma d’estimar-lo i en relació amb les operacions realitzades entre societats del Grup es plantejaran exemples d’aquelles acollides tant a la regla general de la NRV 21 com a les normes particulars previstes en dites normes (aportacions no dineràries, fusions, escissions i repartiment de dividends en espècies, quan l’objecte de la transacció és un negoci).

 
PROGRAMA
 
 1. Introducció
 2. Decisions previstes
  1. Concepte de "control"
  2. Concepte de "negoci"
 3. Combinacions de negoci
  1. Passos a considerar en l’aplicació del “mètode d’adquisició” i determinació del fons de comerç
  2. El Purchase Price Allocation (PPA): què és i com determinar-lo
   1. Tipus d’actius intangibles a identificar i valorar
   2. Enfocaments i mètodes de valoració dels actius intangibles: metodologies, vida útil, taxa de descompte, etc.
  3. Exemples
  4. Adquisició de control per etapes
 4. Operacions entre societats del Grup
  1. Regla general i exemples d’operacions acollides a dita regla Pasos a considerar en l’aplicació del “mètode d’adquisició” i determinació del fons de comerç
  2. Regles particulars:
   1. Aportació no dinerària
   2. Fusió/Escissió
   3. Repartiment de dividends en especies
 5. Conclusions
  


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa