SESSIÓ EN DIRECTE: Combinacions de negocis


Ponents

Data
16 de setembre de 2021
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 13:30 hores
Lloc
PLATAFORMA CAMPUS AUDITORES ICJCE
Les combinacions de negoci solen ser transaccions complexes per l’aplicació del mètode d’adquisició. Aquest mètode no és exactament igual que els criteris de registre i valoració de les normes generals i, a més, sol comportar el reconeixement inicial d’un fons de comerç. En aquest curs, abordarem en detall aquest mètode, incloent exemples pràctics per a facilitar les explicacions.
 
 
PROGRAMA 
 • Concepte de consolidació i aclariments sobre control
 • Adquisicions de negocis o adquisicions d’actius? Diferents resultats de comptabilització
 • Combinacions de negocis on la identificació de la societat adquirent és necessària
 • Nova societat com a societat adquirent sense ser un negoci previ
 • Combinacions de negocis avantatjoses, diferencies negatives de consolidació
 • Adquisicions de negocis deficitaris amb reestructuracions de personal previstes
 • Combinacions de negocis, honoraris d’assessors i advocats, ajustos al preu, preus contingents
 • Costos d’adquisicions de negocis, negocis adquirits mitjançant lliurament d’actius
 • Combinacions de negocis amb opcions de venda de les participacions minoritàries
 • Actius adquirits i passius assumits en una combinació de negocis, actius readquirits, passius contingents, actius indemnitzatoris
 • Període d’ajust del preu d’adquisició
 • Combinacions de negocis amb negocis  a l’estranger, mesura del fons de comerç
 • Combinacions de negocis, assignació del fons de comerç a unitats generadores d’efectiu
 • Combinacions de negocis per etapes
 • Cancel·lació de transaccions preexistents
 • Pagaments a propietaris en forma de salaris
 

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma Campus Auditores ICJCE


Qualsevol dubte sobre el funcionament de la plataforma, contacteu amb la "Escuela de Auditoría" de l'ICJCE.
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
140€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa