SESSIÓ EN DIRECTE: Com afecta la COVID-19 al càlcul del deteriorament d’un actiu i a les estimacions realitzades pels clients: temes crítics i consells pràctics per a la correcta gestió d’aquest àmbit


Ponents

Data
9 i 10 de setembre de 2020
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 12:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Sent conscients que en l’escenari COVID 19 un dels temes més complexes és el càlcul del deteriorament d’un actiu i les estimacions associades, volem compartir amb vosaltres consells pràctics per ajudar-vos en aquesta àrea. Malgrat s’ha treballat aquest àmbit en el tancament 2019, via fets posteriors en la majoria dels casos, hi ha poca experiència pràctica en escenari COVID. Per aquest motiu, volem compartir amb vosaltres consells per afrontar aquesta temàtica amb l’experiència de les revisions semestrals realitzades de grans companyies.

Objectius del curs: 
 • Repassar la normativa comptable i d’auditoria vigent en matèria de test de deteriorament d’actius
 • Repassar els diferents enfocaments de valoració i els mètodes més comunament utilitzats, especialment el descompte de fluxos de caixa
 • Entendre quines variables dels test de deteriorament es poden veure més afectades per la COVID-19 i què podem fer des del punt de vista d’auditoria per mitigar aquest efecte
 
Temari de la sessió:  
 1. Introducció
 2. Repàs de la norma d’estimacions (NIA-ES 540) i la seva relació amb l’anàlisi del deteriorament d’un actiu
 3. Identificació dels principals efectes que la COVID-19 pot tenir sobre aquest tipus d’estimacions
 4. Visió pràctica dels diferents enfocaments de valoració d’actius i mètodes més comuns:
  • Conceptes de valor (valor en ús, valor raonable, etc.)
  • Finalitats d’una valoració
  • Enfocament i mètodes de valoració
  • Concepte de valor negoci vs. valor empresa
  • Mètode de valoració per descompte de fluxos de caixa
  • Errors comuns
  • Mètode de valoració per múltiples
  • Valor teòric comptable + plusvàlues tàcites
  • Valoració d’actius immobiliaris
  • Valoració de crèdits fiscals o passius fiscals
 5. Exemples de valoració per descompte de fluxos de caixa i anàlisi d’aspectes a considerar i vigilar en relació amb la COVID-19
 

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa