SESSIÓ EN DIRECTE: Big data. Sessió pràctica enfocament específicament per a firmes d’auditoria petites i mitjanes


Ponents

  • Maria Viader

    IT Security & Privacy Manager a Volkswagen Group España Distribución

    Currículum Descarrega PDF (365KB)
Data
1 de desembre de 2020
Homologació
2 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 12:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Actualment ens trobem en l’era de la informació digital. Això significa que diàriament es generen quantitats incomptables d’informació. Per poder gestionar-la, analitzar-la i emmagatzemar-la es necessiten les eines adequades. La tecnologia Big Data juga un paper molt important ja que permet a les grans empreses optimitzar la presa de decisions i obtenir resultats d’una manera més intel·ligent.
 
Amb l’aplicació del Big Data és possible realitzar proves d’auditoria sobre un percentatge molt alt d’una població sense suposar una major necessitat de recursos, però oferint una major confiança en el resultat de la prova realitzada.
 
D’altra banda, existeixen tècniques que ja s’apliquen i que estan relacionades amb la intel·ligència artificial, el mode de procedir consisteix en monitoritzar les operacions comptables en temps real, donant la possibilitat al sistema d’“aprendre” sobre quins són els processos habituals, detectant d’aquesta forma les incongruències, fraus, etc. I així podrem entendre això com una auditoria constant dels processos.
 
Existeix un nou enfocament per al treball de l’auditor, l’auditoria basada en riscos, per a la qual aquestes noves solucions no suposen un problema, sinó la forma per obtenir evidències i detectar incidències.
  
 
OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ
 
El sector de l’auditoria és molt madur, però segueix sent molt manual. Les empreses “han” de passar auditories, però no és un tema proactiu que se sol·liciti des de les mateixes empreses.
 
Per què no aplicar el Big Data per aportar valor i un canvi real en les empreses que auditem? Per què enlloc d’analitzar una mostra no analitzem tota la població? Per què no utilitzem solucions tecnològiques per extreure la informació dels diferents sistemes? Per què no utilitzem l’anàlisi predictiva per realitzar recomanacions de valor? Per què no utilitzem processos automatitzats i auditem de forma contínua?
 
Aquesta formació pretén capacitar als despatxos i firmes per què pugin començar a utilitzar tècniques de Big Data per potenciar les auditories que es realitzen i anar avançant i canviant poc a poc la manera de treballar.
 
 
ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓ
  • Conceptes bàsics de Big Data
  • Aplicacions pràctiques en empreses
  • Com aplicar-ho al sector de l’auditoria
  • Obtenció d’indicadors
 
 
La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX

 
Col·legiats i col·laboradors
50€
Altres col·lectius
75€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa