Repassant la norma d'ingressos a través d'exemples pràctics (NRV 14 / IFRS 15)


Ponents

Data
18 de setembre de 2024
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 13:30 hores
Lloc
Plataforma zoom (idioma castellà)
OBJECTIUS

L'objectiu de la sessió és repassar, aportant exemples concrets, les novetats incorporades a l’NRV 14a mitjançant el Reial decret 1/2021, de 12 de gener i la Resolució de l’ICAC sobre el reconeixement d'ingressos, que estan en línia amb la normativa IFRS 15. Durant la sessió s'aniran intercalant els conceptes teòrics més nous introduïts per la normativa anterior amb exercicis i exemples pràctics que anirem resolent i analitzant al llarg del material.

PROGRAMA 
 1. Les principals novetats del Reial decret 1/2021, de 12 de gener
 2. On s'han identificat els principals canvis de la norma d'ingressos?
 3. La nova norma d'ingressos en profunditat i amb exemples pràctics:
  1. Nou enfocament de “control” i els cinc passos de la nova norma.
  2. Pas 1: Identificar un contracte – modificacions als contractes
  3. Pas 2: Identificar les obligacions separades del contracte
  4. Pas 3: Determinar el preu de la transacció
  5. Pas 4: Distribuir el preu de la transacció entre les obligacions del contracte
  6. Pas 5: Comptabilitzar els ingressos quan (o a mesura que) l'entitat satisfà les seves obligacions
 4. Altres aspectes a considerar:
  1. Costos incrementals d'obtenir un contracte
  2. Costos de compliment d'un contracte
  3. Garanties
  4. Principal versus agent
  5. Llicències de propietat intel·lectual

Us hi esperem!
 

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies abans de l'inici del curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa