Reglament Veri*factu i novetats en facturació electrónica


Ponents

  • Albert Folguera Ventura

    Soci-Director d'Addwill Partners i soci en l'àrea fiscal.

Data
30 de setembre de 2024
Homologació
1,5 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 17:00 hores
Lloc
Plataforma zoom
OBJECTIUS

L'objectiu de la sessió formativa és explicar les novetats en matèria de facturació contingudes en el Reial decret 1007/2023, de 5 de desembre, que estableix el "Reglament Veri*factu" per als sistemes i programes informàtics o electrònics que suporten els processos de facturació.

En aquesta sessió formativa es comentarà àmpliament el Reglament Veri*factu atès el seu impacte rellevant i molt pròxim al costat de breus comentaris en relació amb la facturació electrònica i la seva comparació amb el primer.

PRESENTACIÓ 

Aquest reglament té com a objectiu assegurar la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació generats per sistemes informàtics. A aquest efecte, es defineix un registre de factura amb un format específic, al qual s'afegeixen elements de seguretat com hashes encadenats i signatura electrònica.

Aquesta normativa obligarà, a partir de juliol de 2025, als empresaris i professionals a utilitzar sistemes informàtics de facturació i que no els resultin d'aplicació el sistema de subministrament immediat d'informació (SII), a generar automàticament un registre de facturació d'alta de manera simultània o immediatament anterior a l'expedició de cada factura i afegir una traça o hash als registres de facturació d'alta i d'anul·lació. Alternativament, els obligats podran enviar els registres de facturació a la seu electrònica de l'Agència tributària en el moment de la seva producció, buscant evitar la utilització dels coneguts com a "programes de doble ús" o "programes d'ocultació de vendes".

Així mateix, està en tramitació el projecte de Reglament de factura electrònica d'operacions entre empresaris (B2B) amb previsió que s'aprovi durant els mesos esdevenidors. 

Els sistemes informàtics dels empresaris s’hauran d'adaptar de manera integral a ambdues modificacions. 

Us hi esperem!

Us hi esperem!
 

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
35€
Altres col·lectius
55€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies abans de l'inici del curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa