Videos suport

Informes d'auditoria: experiències després d'un any d' aplicació


 

Coneixement de l'entitat i el seu entorn

NIA-ES 315

Importància relativa

NIA-ES 320

Riscos que requereixen una consideració especial

NIA-ES 315

Frau

NIA-ES 240

Risc de frau en els ingressos

NIA-ES 240

Parts vinculades

NIA-ES 550

Estimacions

NIA-ES 540

Empresa en funcionament

NIA-ES 570

Evidència de auditoria

NIA-ES 500

Comunicació

NIA-ES 260

Concloure una auditoria