PROGRAMA PRÀCTIC INTENSIU Valoració de projectes i empreses per a auditors i altres professionals


Ponents

Data
17, 19 i 26 de juny i 1 de juliol de 2024
Homologació
12 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
Veure detall programa
Lloc
Plataforma zoom
PRESENTACIÓ

La norma de valoració d'actius financers regula com es valoren des d'un punt de vista comptable les empreses adquirides per una determinada societat. De la mateixa manera, la normativa de consolidació també aporta consideracions sobre aquest tema en el procés de la realització dels comptes anuals consolidats. Les anteriors normes coexisteixen amb la valoració d'empreses a preu de mercat basada en diferents mètodes valoratius donant lloc a una curiosa divergència entre aquests.

El curs és molt complet en l'àmbit de la valoració de projectes i empreses, així com en la creació de valor per als accionistes tant de l'empresa venedora com de l'empresa compradora. Per descomptat, sense oblidar la normativa comptable i d'auditoria esmentada que ens permetrà avaluar els impactes en els balanços de les societats adquirents.

OBJECTIUS

En aquestes sessions aprendrem a valorar els projectes i les empreses basant-nos en les metodologies més habituals a preu de mercat. Ho farem mitjançant la Impartició dels principals aspectes conceptuals de base, per a després aplicar-los a nivell pràctic amb exercicis curts i casos pràctics més extensos. Es tracta d'un curs 80% de caràcter pràctic basant-nos en la utilització de l'Excel com a eina bàsica.

En acabar el curs els assistents sabran valorar a preu de mercat tant projectes com empreses.

A QUI VA DIRIGIT

Auditors, professionals de l'àrea de finances, professionals de l'àrea d’M&A, professionals involucrats en processos de reestructuració i directius de qualsevol empresa. 

METODOLOGIA

Tal com estableix el títol, el curs és fonamentalment pràctic i intensiu i s'utilitzaran casos pràctics simulant casos reals. Per a poder-ho desenvolupar al millor nivell i sent conscients que es tracta d'un tema complex, es facilitaran amb anterioritat materials de caràcter conceptual. D'aquesta manera, posteriorment es podran repassar a les classes i passar directament a l'aplicació pràctica.

L'aplicació pràctica comprendrà casos de caràcter més complet per a valorar companyies o projectes i exercicis curts per a assentar coneixements intermedis. Així mateix, es tractaran les diferents problemàtiques que es poden plantejar en els processos de valoració d'empreses i es proporcionaran exercicis addicionals amb les seves solucions per a poder practicar l'après en les classes.

DURADA 12 hores

CALENDARI
 • 17 de juny, de 16:30 a 19:30 hores
 • 19 de juny, de 10:00 a 13:00 hores
 • 26 de juny, de 16:30 a 19:30 hores
 • 1 de juliol, de 10:00 a 13:00 hores
 
PROGRAMA
 
 1. Revisió de la normativa “Actius financers per a categoria 4: actius financers a cost”
 2. Selecció d'inversions i valoració de projectes.
  1. Conceptes bàsics
  2. Modificació del balanç. Aplicació pràctica.
  3. Cash flow i càlcul de l’EBIAT. Aplicació pràctica.
  4. Capital de treball. Aplicació pràctica
  5. Mètodes de selecció d'inversions i valoració de projectes: Payback, VAN i TIR. Aplicació pràctica.
 3. Valoració d'empreses i impactes en els balanços comptables.
  1. Mètodes utilitzats i consideracions d'aquests.
  2. Mètode Discounted cash flow. Aplicació pràctica a projectes finits i infinits.
  3. Valoració per dividends. Aplicació pràctica.
  4. Valoració per mètodes composts.
  5. Valoració per comparació. Mètode dels múltiples.
 

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
240€
Altres col·lectius
360€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies abans de l'inici del curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa