PROGRAMA FORMATIU en instruments financers per a PIME. Una visió pràctica per a afrontar la teva propera auditoria amb garantia


Ponents

 • JORGE HINOJOSA

  Membre del departament d'especialistes en NIIF a ING Bank, àrea Group Finance

  Currículum Descarrega PDF (250KB)
Data
8, 15, 19 i 27 de novembre de 2024
Homologació
10 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
Divendres 8 i 15: d'11:30 a 14:00 hores / Dimarts 19 i dimecres 27: de 15:30 a 18:00 hores
Lloc
Plataforma zoom (idioma castellà)
PRESENTACIÓ

En un context d'incertesa i volatilitat en els mercats financers com l'actual, és habitual que les empreses gestionin els seus riscs financers d'una forma més activa. Per exemple:
 • L'augment de la volatilitat en els mercats de divises incentiva a la contractació de cobertures de tipus de canvi per part d'aquelles empreses que tenen vendes o compres en moneda estrangera.
 • En un context d'inflació elevada i risc d'augment en els tipus d'interès, són freqüents les cobertures de tipus d'interès de préstecs a tipus d'interès variable, especialment en aquelles empreses amb un major volum de finançament a tipus variable.
 • L'augment dels costos financers, incentiva les operacions de reestructuració de deute (ja sigui per tractar d'abaratir el cost del finançament, ja sigui per dificultats financeres del prestatari) així com, davant les dificultats per obtenir finançament a preus raonables, una gestió més activa del risc de liquiditat de les empreses. Per exemple, a través de contractes de factoring per vendre comptes a cobrar de clients o, des del punt de vista del risc de liquiditat del proveïdor, a través de contractes de confirming (també coneguts com a factoring a la inversa).

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

El present programa formatiu està dirigit a tractar les operacions amb instruments financers més comuns en la pràctica de petites i mitjanes empreses (PIME), sota Pla general de comptabilitat (PGC) i sota Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats (NOFCAC). El programa està dissenyat per a explicar, des d'un punt de vista totalment pràctic, els principals aspectes que un auditor necessita conèixer per a auditar amb èxit aquestes operacions.

Concretament, l'objectiu del curs és que els assistents:
 • Coneguin els aspectes bàsics comptables i de gestió de les cobertures de tipus d'interès i tipus de canvi més comuns en la pràctica de pimes, a través d'exemples pràctics en Excel.
 • Coneguin l'anàlisi que requereix la normativa comptable per decidir el tractament comptable aplicable a les reestructuracions de deute. En concret, s'analitzaran a través d'exemples pràctics en Excel: el test del 10% per a determinar si el nou deute és el mateix o diferent que el deute antic, l'anàlisi qualitativa, així com el tractament comptable a aplicar en funció del resultat de les anàlisis anteriors.
 • Coneguin l'anàlisi que requereix la normativa comptable per decidir el tractament comptable a aplicar a comptes a cobrar cedides mitjançant contractes de factoring. Concretament, s'analitzaran, de forma pràctica i combinant la teoria amb exemples en Excel: les fases seqüencials que la normativa comptable estableix per a l'anàlisi de contractes de factoring, l'anàlisi quantitativa de la cessió de riscos i beneficis, així com el tractament comptable a aplicar en funció del resultat de l'anàlisi.
 • Coneguin l'anàlisi que requereix la normativa comptable per decidir el tractament comptable a aplicar a contractes de confirming, els quals permeten gestionar els pagaments d'una empresa als seus proveïdors.
 • Coneguin, mitjançant exemples pràctics freqüents a pimes i empreses start-up, els principals aspectes de la regulació comptable en matèria de plans de pagaments basats en accions (NRV 17 del PGC i resolucions de l'ICAC aplicables).
 • Coneguin, mitjançant exemples pràctics habituals a pimes, el tractament comptable de les opcions de venda i compra sobre les participacions de socis externs minoritaris, tant en els estats financers individuals sota PGC (incloent-hi les resolucions de l'ICAC aplicables) com als estats financers consolidats sota NOFCAC.

EXEMPLES PRÀCTICS

El contingut teòric es complementarà amb exemples pràctics en Excel, enfocat a ajudar els assistents a consolidar els coneixements teòrics rebuts.

PROGRAMA
 • Cobertures comptables bàsiques 
 • Reestructuracions de deutes 
 • Factoring confirming 
 • Plans de pagaments basats en accions 
 • Opcions de venda i compra sobre minoritaris 
 

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Preu
180€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa