PROGRAMA FORMATIU en instruments financers per a PIME. Una visió pràctica per a afrontar la propera auditoria amb garantia


Ponents

 • JORGE HINOJOSA

  Membre del departament d'especialistes en NIIF a ING Bank, àrea Group Finance

  Currículum Descarrega PDF (250KB)
Data
9, 16, 18, 23 i 25 de febrer de 2022
Homologació
10 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
9, 16 i 23 de febrer: 16:30 a 18:30 hores / 18 i 25 de febrer: 12:00 a 14:00 hores
Lloc
Plataforma zoom
PRESENTACIÓ:

El present programa formatiu està dirigit a tractar les operacions amb instruments financers més comuns en la pràctica de petites i mitjanes empreses (PIME), sota Pla general de comptabilitat (PGC) i sota Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats (NOFCAC). El programa està dissenyat per explicar, des d’un punt de vista totalment pràctic i considerant les recents modificacions al PGC, els principals aspectes que un auditor necessita conèixer per auditar amb èxit aquestes operacions.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA
 • Conèixer els aspectes bàsics comptables i de gestió de les cobertures de tipus d'interès i tipus de canvi més comuns en la pràctica de PIME, a través d’exemples pràctics en Excel. Els exemples pràctics també tindran en compte les principals novetats en les recents modificacions al PGC en matèria de cobertures comptables (per exemple, els nous requisits d’eficàcia, models de documentació inicial de la cobertura adaptats a les novetats al PGC, etc.). 
 • Conèixer l'anàlisi que requereix la normativa comptable per decidir el tractament comptable aplicable a les reestructuracions de deute. En concret, s'analitzaran, a través d’exemples pràctics en Excel: el test del 10% per determinar si el nou deute és el mateix o diferent que el deute antic, l'anàlisi qualitativa (principal novetat en les recents modificacions al PGC en matèria de reestructuracions de deute), així com el tractament comptable a aplicar en funció del resultat de les anàlisis anteriors.
 • Conèixer l’anàlisi que requereix la normativa comptable per decidir el tractament comptable a aplicar a comptes a cobrar cedides mitjançant contractes de factoring. Concretament, s’analitzaran, de forma pràctica i combinant la teoria amb exemples en Excel: les fases seqüencials que la normativa comptable estableix per a l’anàlisi de contractes de factoring, l’anàlisi quantitativa de la cessió de riscos i beneficis, així com el tractament comptable a aplicar en funció del resultat de l’anàlisi.
 • Conèixer l’anàlisi que requereix la normativa comptable per decidir el tractament comptable a aplicar a contractes de confirming, els quals permeten gestionar els pagaments d’una empresa als seus proveïdors.
 • Conèixer, mitjançant exemples pràctics freqüents a PIME i empreses “start-up”, els principals aspectes de la regulació comptable en matèria de plans de pagaments basats en accions (Norma de registre i valoració 17 del PGC i resolucions de l’ICAC aplicables).
 • Conèixer, mitjançant exemples pràctics habituals a PIME, el tractament comptable de les opcions de venda i compra sobre les participacions de socis externs minoritaris, tant en els estats financers individuals sota PGC (incloent les resolucions de l'ICAC aplicables) com als estats financers consolidats sota NOFCAC.

EXEMPLES PRÀCTICS:

El contingut teòric es complementarà amb exemples pràctics en Excel, enfocat a ajudar els assistents a consolidar els coneixements teòrics rebuts.

PROGRAMA
 • SESSIÓ 1: Cobertures comptables bàsiques: dimecres 9 de febrer, de 16:30 a 18:30 hores
 • SESSIÓ 2: Reestructuracions de deutes: dimecres 16 de febrer, de 16:30 a 18:30 hores
 • SESSIÓ 3: Factoring i confirming: divendres 18 de febrer, de 12:00 a 14:00 hores
 • SESSIÓ 4: Plans de pagaments basats en accions: dimecres 23 de febrer, de 16:30 a 18:30 hores
 • SESSIÓ 5: Opcions de venda i compra sobre minoritaris: divendres 25 de febrer, de 12:00 a 14:00 hores
 

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Preu
180€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa