PROGRAMA FORMATIU: Sostenibilitat i ESG: aplicació pràctica per a PIME i ONL. Perspectiva empresarial i de l'auditor

Data
del 27 de setembre al 30 d'octubre (dilluns i dimecres / veure programa)
Homologació
20 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC) i 5 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 12:00 hores
Lloc
Plataforma zoom
PRESENTACIÓ

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya amb col·laboració de Respon.cat et presenta aquest nou programa formatiu centrat en la sostenibilitat aplicada a PIME i ONL. El programa consta de 10 sessions impartides per professionals de referència i en cada una de les sessions es compartirà un enfocament pràctic del tema a tractar. 

La sostenibilitat i ESG són elements interioritzats en l'estratègia de l'organització i constitueixen un element transformador. La responsabilitat social no només és un element fonamental per a les grans empreses sinó que també ho és per a les PIME i les ONL. 

Integrar la responsabilitat social en l'estratègia de la teva organització genera externalitats positives en la societat en general i també en la pròpia organització atès que els seus stakeholders ho valoren de forma molt positiva (clients, proveïdors, treballadors, institucions financeres, etc.)

Aquest programa formatiu et permetrà tant determinar accions concretes en la teva organització com aprendre a comunicar la integració de la sostenibilitat i ESG a la teva organització per posar-ho en valor tant internament com externament. 

En el cas dels auditors, aquest programa els hi proporcionarà coneixement imprescindible per abordar les auditories tant de les PIME com de les ONL en l'àmbit de la sostenibilitat i de les ESG.

A QUI VA DIRIGIT EL PROGRAMA

Aquest programa formatiu va dirigit especialment a dos col·lectius:
  • professionals de PIME i ONL
  • auditors interns i externs

DIRECCIÓ DEL PROGRAMA: Josep Maria Canyelles, coordinador a Respon.cat

PROGRAMA 
CERTIFICAT: Els alumnes rebran un certificat d'assistència del Col·legi de Censors un cop finalitzat el programa formatiu.  

HOMOLOGACIÓ HORES: les hores homologades de tot el programa computaran per el periode 2023-2024. 


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Preu
350€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa