Procediments i documentació per tal de complir amb la NIA-ES 701. 2a edició


Ponents

 • JAUME CARRERAS

  President de la Comissió de Formació de l'Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

  Currículum Descarrega PDF (229KB)
Data
26 de març de 2019
Homologació
4 hores d'Auditoria i comptabilitat
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
La NIA-ES 701 fa referència a les “Qüestions clau de l’auditoria” o “Aspectes més rellevants de l’auditoria”, segons es tracti d’una EIP o d’una NO EIP que s’han d’incloure a l’informe d’auditoria, però per arribar en aquest punt cal uns procés laboriós d’anàlisi de riscos d’acord amb la NIA-ES 315 i determinar uns procediments d’auditoria específics per donar resposta als riscos detectats, d’acord amb la NIA-ES 330, havent-se de documentar adequadament i comunicar a l’Òrgan de Govern de l’Entitat segons requereix la NIA-ES 260 (Revisada). Al mateix temps, la NIA-ES 720 (Revisada), juntament amb l’article 5.1.f) de la LAC, ha introduït una sèrie de canvis en relació amb els procediments d’auditoria aplicables a l’informe de gestió i a altra informació, així com al seu tractament a l’informe.
Per tant, el curs versarà, entre d’altres, sobre els següents aspectes:
 1. Determinació d’àrees de risc que requeriran una atenció especial a partir d’un balanç i compte de pèrdues i guanys.
 2. Preparació de la corresponent matriu de riscos amb comentaris i forma de documentar-los, així com el disseny de procediments específics per donar resposta als riscos detectats. Tot això seguint les directrius  de les NIA-ES 315 i 330.
 3. Determinació de quins temes es consideren de la major significativitat per incloure a l’informe.
 4. Comparació de diferents redactats d’informes ja emesos de les mateixes “Qüestions clau de l’auditoria” o “Aspectes més rellevants de l’auditoria” que s’hagin considerat com de més significativitat.
 5. Impacte de les excepcions en l’informe de gestió.
 6. Models de redactat de la secció “altra informació: informe de gestió” en comptes abreujats.
Per al desenvolupament d’aquest curs s’entregarà als assistents un balanç, un compte de pèrdues i guanys i un resum de la memòria i altres comentaris per tal de poder determinar els possibles riscos. També s’entregarà una matriu de riscos en blanc per tal de completar-la durant el curs mitjançant el debat obert de tots els participants. 

COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
200€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa