Presentació d'instruments financers i aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil


Ponents

Data
20 de desembre de 2018
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
Tots tenim en ment que s’ha posat en tràmit d’audiència un projecte de Reial decret i un projecte de Resolució modificant la normativa comptable per adaptar-la a la NIIF-UE 9 d’instruments financers i la NIIF-UE 15 d’ingressos.
El que segurament ha passat més desapercebut, o ja el tenim emmagatzemat a la caixa dels pendents, és el Projecte de Resolució, publicat en tràmit d’audiència l’abril de 2018 i, per tant, pendent a la data d’avui de publicació definitiva en el BOE, sobre presentació d’instruments financers i aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital.
Sí bé l’entrada en vigor prevista, segons el redactat publicat en el tràmit d’audiència, és per als comptes anuals dels exercicis que s’iniciïn l’1 de gener de 2019, és important familiaritzar-se ja en els requeriments de presentació d’aquest projecte, que el que vol és convergir amb la NIC-UE 32 i sobretot amb les implicacions comptables que tenen la regulació mercantil de determinades operacions.

Índex
 1. Aspectes rellevants de les disposicions i criteris generals de la presentació dels instruments financers
 2. Tractament comptable de:
  • aportacions socials
  • adquisicions i alienació d’accions pròpies o de la societat dominant
  • remuneracions dels administradors
  • augments i reduccions de capital
  • emissió d’obligacions
  • dissolució i liquidació ordinària de societats
 3. Problemàtica de la reformulació de comptes i esmena d’errors
 4. Aclariments al tractament comptable de l’aplicació del resultat
 5. Implicacions comptables de les modificacions estructurals
 COM ARRIBAR:
Bus: 54, 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
200€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa