Postgrau en Gestió de Microempreses i Startups

Data
Febrer 2018
Homologació
30 crèdits
Lloc
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
PRESENTACIÓ

En el món empresarial, cada cop és més important un coneixement generalitzat però molt pràctic del funcionament de les organitzacions. Això és fonamental per a tots els petits emprenedors i professionals de diferents àrees que volen desenvolupar un petit negoci amb vinculacions a una startup.
 
Les titulacions universitàries atorguen uns coneixements tècnics i específics en la matèria objecte d’estudi i constitueixen una sòlida base per a tots aquells professionals que volen dedicar-se a desenvolupar una empresa basada en aquest coneixement.
 
Però en aquests perfils ens trobem amb una doble figura: la del professional capacitat i la d’empresari. En aquesta segona part és on fallen molts negocis. Falten coneixements específics en gestió d’empreses, encara que siguin bàsics, però que els permeti prendre decisions de caràcter empresarial.
 
Amb l’objectiu de desenvolupar aquests coneixements d’una forma molt pràctica i aplicada, neix aquest postgrau, que pretén cobrir una necessitat per completar els coneixements empresarials d’enginyers, odontòlegs, fisioterapeutes...

OBJECTIUS

L’objectiu general del postgrau és que l’alumne aconsegueixi una visió pràctica i senzilla de la gestió integral d’una microempresa i startup.
Per tant, és important que l’alumne pugui assolir les principals competències, coneixements, habilitats, tècniques i estratègies per administrar de forma eficient l’empresa.
 
Objectius específics:
 • Proporcionar una comprensió de les àrees funcionals clau, així com la seva evolució durant el cicle de vida de l’empresa.
 • Mostrar els conceptes i les eines d’anàlisi, estratègia, planificació, presa de decisions i generar les habilitats necessàries per treballar de forma eficient en una organització petita.
 • Comprendre que les microempreses i les startups són una peça clau en el desenvolupament de la innovació.
 • Analitzar les millors pràctiques i models de negoci per poder millorar la competitivitat i l’eficiència.
 • Proporcionar coneixements i habilitats pràctiques de la posada en marxa i de la gestió d’una microempresa.  
PLA D'ESTUDIS
 • Estratègia general de les empreses
 • Gestió comptable i econòmica d'un negoci
 • Gestió financera bàsica
 • La fiscalitat a l'empresa
 • Costos bàsics a les organitzacions
 • Aspectes comercials
 • Marc laboral
 • Habilitats directives
 • Pla d'empresa

PERFIL DE L'ALUMNAT
 
 Els candidats al Postgrau en Gestió de Microempreses i Startups han de tenir una titulació universitària superior espanyola o estrangera equivalent a un Bachelor’s degree en el sistema anglosaxó.

Aquest curs està destinat principalment als professionals que tenen un negoci o volen emprendre’n un per tal de complementar la seva formació professional amb formació vinculada amb l’àmbit de la gestió empresarial.

TIPOLOGIA I HORARI

El Postgrau en Gestió de Microempreses i Startups té 30 crèdits i s’impartirà entre els mesos de febrer a juny.
La metodologia d’aprenentatge del postgrau és semipresencial, amb sessions d’assistència i seguiment obligatori per part de l’alumnat.
Les sessions presencials es realitzaran els dimarts i dijous tarda per tal d’afavorir la compatibilització de l’estudi i el treball, i així garantir a l’alumne el correcte seguiment de les classes.

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA

Per accedir al Postgrau en Gestió de Microempreses i Startups s’ha d'enviar formalitzada la Sol·licitud d’Admissió, juntament amb un petit CV, la fotocòpia de la titulació i la fotocòpia del DNI, al següent correu electrònic: ecodina@auditors-censors.com.

La Comissió d’Admissió avalua les sol·licituds i, com a part del procés, té una entrevista personal amb els candidats, on s’analitza el seu potencial desenvolupament al programa.

 
Import total del Postgrau: 3.475€