Planificació i identificació de riscos


Ponents

Data
13 de març de 2019
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC

El seminari està dirigit a auditors i ajudants d’auditoria, amb l’objectiu d’obtenir un coneixement més profund sobre el que cal saber en matèria de planificació del treball d’auditoria, la identificació de riscos i l’efecte que implica en el nostre treball i en les nostres evidències documentals. D’aquesta manera podrem analitzar el fil conductor d’un manat, des de l’obtenció de coneixements inicials fins a l’establiment de les proves d’auditoria que hauran d’anar incorporades en els nostres programes de treball. Es tracta d’un procés d’anàlisi imprescindible que ens ajudarà a identificar els riscos de l’empresa, i les respostes que com a auditors hem de saber donar.
 
A més, tot això ens ha d’ajudar, no només a complir amb la legalitat vigent (NIA-ES), sinó a optimitzar el treball que dediquem a la nostra feina, doncs en ocasions les sinèrgies i el fet de dur a terme proves d’auditoria recurrents, poden generar redundàncies en la nostra feina, essent una bona oportunitat per veure què estem fent i què cal millorar, de cara a l’optimització dels manats.
  
  • Punts a desenvolupar a la sessió:
    • Aspectes fonamentals de la Planificació, sota una perspectiva eminentment pràctica
    • Procediments més habituals per a la identificació de riscos
    • Desenvolupament de casos pràctics agrupant “risc – matriu de riscos – proves d’auditoria”
 


COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
200€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa