Pla General de Comptabilitat i PGC de PIME (2022-2023)

Data
Del 6 de maig al 4 de juny de 2023
Homologació
85 hores
Horari
Curs obert
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN AUDITORIA - Cursos homologats, que no dispensaran de la primera fase de l’examen d’aptitud (part teòrica de l'examen d'accés al ROAC), però donaran accés a presentar-se.

PROGRAMA:
  • Conceptes introductoris
  • Comptabilitat de les operacions de financiació
  • Comptabilitat de les operacions d'inversió
  • Comptabilitat de les operacions de capital circulant
  • Ajustos per periodificació i otras operacions atípiques
  • Canvis i modificacions en el PGC
  • Estats financers

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditorscensors.com, indicant els cursos en els quals estan interessats i serà per rigorós ordre de recepció.
Col·laboradors firmes Col·legi
700€
Altres
800€