Operacions vinculades i preus de transferència: tractament fiscal


Ponents

Data
30 de setembre de 2019
Homologació
4 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
Actualment, preus de transferència és l’àrea de major exposició pels grups empresarials a ajustaments en l’impost sobre societats realitzats per les autoritats fiscals, tant al país d’origen com als països on operen les filials o contraparts vinculades. Amb l’accés de les companyies als mercats internacionals i a l’economia globalitzada, les autoritats fiscals veuen que l’àrea de preus de transferència els permetrà incrementar la base imposable a les diferents jurisdiccions.

En aquest context, es fa necessari conèixer els aspectes no solament teòrics sinó pràctics de la regulació que, en l’àmbit de fiscalitat internacional i preus de transferència, afecten a les companyies, tant en la implantació a l’exterior o bé des de l’estranger amb inversions a Espanya.

Aquest curs està orientat a proporcionar plantejaments financers i estratègics per entitats de grups multinacionals o nacionals, sobre la base dels recents canvis normatius i reguladors nacionals i de l’OCDE.COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa