Operacions financeres: vessant auditora i comptable


Ponents

 • JORGE HINOJOSA

  Senior Manager responsable del departament de Corporate Treasury d’EY

  Currículum Descarrega PDF (128KB)
Data
25 de setembre de 2019
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
Els departaments d’administració i finances de les empreses s’enfronten de forma recurrent a multitud d’operacions financeres, com per exemple: nou finançament (préstecs, crèdits, descompte comercial...), garanties financeres, reestructuracions de deute, revisions de taules d’amortització de préstecs, liquidacions d’interessos, noves inversions (empreses existents, noves filials, actius productius...), etc.
 
Tenir un coneixement de les matemàtiques que regeixen les operacions financeres més freqüents resulta indispensable per al control intern de l’empresa, per a afrontar amb èxit negociacions amb bancs, clients, proveïdors, venedors, etc., així com per a la comptabilització de les operacions financeres.
 
L’objectiu d’aquesta sessió és introduir a l’alumne a un coneixement (mitjançant exemples pràctics) de la matemàtica de les operacions financeres més freqüents: càlcul de taxes internes de retorn, càlcul de quadres d’amortització de préstecs, càlculs d’interessos (implícits o explícits), càlcul de costos amortitzats i tipus d’interès efectius, càlculs de valors actuals, etc.
 
 
Punts a tractar a la sessió
 
 • Introducció a la matemàtica de les operacions financeres
  • Valor temporal del diner
  • Lleis financeres de capitalització
   • Capitalització simple
   • Capitalització composta
   • Capitalització contínua
  • Lleis financeres de descompte i actualització
   • Descompte simple
   • Descompte compost
   • Descompte continu
  • Rendes financeres
 • Préstecs i sistemes d’amortització financera
 • Concepte de taxa anual equivalent (TAE) i càlcul del tipus d’interès efectiu (TIE)
 • Càlcul del cost amortitzat
 • Fonaments d’anàlisi financera de les inversions
  • El termini de recuperació (payback)
  • El valor actual net (VAN)
  • La taxa interna de retorn (TIR)
COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa