Nou estat d’informació no financera: implicacions per a l'auditor, el verificador i l'entitat que el formula


Ponents

Data
25 de març de 2019
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 19:30 hores
Lloc
Seu del CCJCC
L'entrada en vigor el 30 de desembre de 2018 de la Llei 11/2018, que modifica el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i la Llei d'auditoria de comptes, en matèria d'Informació no financera i diversitat, obliga a determinades societats i grups a preparar un estat d'informació no financera (EINF) que s’ha d'incorporar en l'informe de gestió o presentar-se en un informe separat, al qual es faci referència expressa en l'informe de gestió.
 
Si bé l’any passat, l’obligació de preparar un EINF ja estava regulada pel Reial decret llei 18/2017, de 24 de novembre, amb la publicació de la Llei 11/2018 s'amplia el seu abast a determinades entitats encara que no siguin entitats d'interès públic (EIP), així com el seu contingut.
 
En aquesta sessió formativa, analitzarem els requeriments específics de l’EINF des del punt de vista de l'empresa obligada a elaborar-lo, de l'auditor de comptes de l'entitat i, finalment, del verificador independent d’aquest estat.
 
Empresa obligada a l'elaboració de l’EINF:
 • Entrada en vigor i abast de la Llei 11/2018
 • Règim de dispensa
 • Identificació de l’EINF en l'informe de gestió
 • Contingut de l’EINF
 
Auditor de comptes:
 • Responsabilitat de l'auditor
 • Impacte en l'auditor dels diferents escenaris de presentació de l’EINF
 • Exemples de redacció de la secció sobre una altra informació  
Prestador independent de serveis de verificació:
 • Acceptació dels treballs
 • Carta per encàrrec
 • Execució del treball (materialitat, evidència, papers de treball. etc.)
 • Informe de verificació – impacte davant diferents escenaris

COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradros
100€
Altres col·lectius
200€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa